Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Om os

Vi – de tre forfattere – mødtes på den toårige lederuddannelse i ‘Ledelse, coaching, organisations- & personaleudvikling’ved DISPUK fra 2007-2009. Uddannelsen satte  mange tanker, ideer og eksperimenter i gang i vores egen praksis, og vi fik lyst til at dele disse erfaringer med andre ledere, som også arbejder med højt specialiserede og ressourcestærke medarbejdere.

Efter tre år med mange møder, snakke, skitser og gennemskrivninger er der kommet en bog ud af det. Vi håber den vil inspirere andre til at flette det narrative perspektiv ind i mange af hverdagens arbejdssituationer og opdage glæden ved personaleledelse, når den er allerbedst. Tegner Jørn Nielsen har sat billeder på teorier, modeller og øvelser med sin præcise og varme streg og inviterer læseren til selv at komme i gang.

Læs mere om vores individuelle profiler her:

Mette Trangbæk Hammer – rektor, Greve Gymnasium

Henriette Moos – selvstændig, Moos Innovation og ekstern lektor, IT Universitetet

Stig Geer Pedersen – udviklingskonsulent, Topdanmark

Tegner Jørn Nielsen | Creative Support