Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Hvad synes læserne…

“Som afdelingsleder i SEGES er jeg i gang med en diplomlederuddannelse. I den forbindelse er jeg faldet overbogen Narrativ ledelse og fandt den meget anvendelig til at sammenkæde de ofte meget forskellige teorier der knytter sig uddannelsen. Bogen giver inspiration til at omsætte teorierne til praksis i form af øvelser og handlingsforslag til møder, MUS, innovationsprojekter og håndtering af evaluering og kritik. 

Jeg er blevet inspireret til at styrke den narrative tilgang i mit arbejde, særligt ved bogstaveligt talt at sætte billeder på forskellige problemstillinger. Eksempelvis har jeg brugt et cirkus som illustration af alle de forskellige opgaver, der skal være på plads for at en forestilling kan lykkes. Teltet skal sættes op, der skal sælges billetter, dyrene skal have mad osv. En rigtig god indledning til at få en god dialog med medarbejderne om vigtigheden af alle de forskellige opgaver i vores egen afdeling, og at vi kun kan lykkes som et team. Jeg er også bevidst begyndt at arbejde med de dominerende fortællinger i afdelingen for at få drejet fortællingerne i den mest hensigtsmæssige retning.

Helt klart en bog der kan anbefales for alle der skal i gang med en lederuddannelse – eller vil videreudvikle sig som personaleleder.”

Hanne Molbo Damm, Afdelingsleder SEGES,  (Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion), maj 2015

“Jeg har med glæde og spænding set frem til forsommerens udgivelse af denne vigtige bog, som blandt de første, med titlen “Narrativ ledelse” sætter fokus på styrken og gennemslagskraften ved den narrative metode og forholdemåde ift. at bedrive medrivende, vedkommende og motiverende ledelse på det moderne arbejdsmarked. Bogen er velskrevet og giver et godt overblik over metoder og værktøjer til at arbejde med den narrative metode, som især kan bruges af praktikere. Som aktionsforsker er det ligeledes en rigtig spændende inspirationskilde og jeg spår mange opslag til de mange overstregninger, jeg har lavet i den i min gennemlæsning”

Camilla Valbak-Andersen, Ph.D. Studerende, Center for dialog og Organisation, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet, september 2013

“De tre forfattere formår at sætte fokus på ledelse af mennesker ved at udvikle, anerkende, skabe samarbejde og innovation. Målgruppen for bogen er deltagere i efteruddannelse indenfor ledelse og til nye ledere, der er endnu ikke har haft mulighed for at reflektere over sprogets muligheder”.

Anbefalet i Berlingske Business – Ledelse, august 2013

 

“Narrativ Ledelse er en fantastisk god og inspirerende bog om ledelse i hverdagen. Den er henvendt til personaleledere, men den er bestemt læseværdig, også for undervisere, forskere og konsulenter, der ofte står med udfordringer af ledelsesmæssig karakter, men uden formelt ledelsesmæssigt ansvar. Bogens styrke er alle de gode øvelser og uddybende eksempler. På den måde er bogen selv en fortælling, med anvisninger til hvordan man kan lede og skabe forandringer ud fra hverdagens små situationer, lige fra brok til ideer. Den kommer også med anvisninger til hvordan narrativitet kan understøtte arbejdet i workshops, i tværfaglige grupper, i innovative og kreative processer. Det gør den umiddelbart anvendelig og man får lyst til at afprøve værktøjerne. Narrativ ledelse understøtter proces og personaleledelse, men jeg ser det også som en metode, der kan hjælpe akademikeren og projektlederen med at skabe sit eget ledelsesrum i hverdagen.”

Susanne Hvidtfelt, Studielektor, Roskilde Universitet