Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Henriette Moos

Henriette_Moos_BogHenriette Moos (f. 1971) har beskæftiget sig indgående med iværksætteri af kreative virksomheder og produktinnovation i krydsfeltet mellem it, indholdsproduktion og sociale medier til underholdning og læringsformål siden 2001. Hun er cand. mag. i musikvidenskab og har været ekstern lektor og vejleder ved IT-Universitet siden 2002, men har haft hovederhverv som produkt- og afdelingschef i flere danske it-, web- og televirksomheder. Desuden virker hun som censor ved flere danske universiteter, er bestyrelsesmedlem i flere virksomheder og har egen konsulentvirksomhed (Moos Innovation)
med idé- og strategiudvikling inden for digital
kreativitet og indholdsudvikling på tværs af medier.

Læs mere om Henriette Moos på LinkedIn

Læs også Henriettes blog Think Narrative – Ideas for Creative Leaders