Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Om bogen

Ny_bog_Narrativ_ledelse_forsideNarrativ ledelse – forandring gennem spørgsmål og fortællinger henvender sig til både nye og erfarne ledere med interesse for at arbejde med sprogets og samtalens muligheder for at skabe involverede medarbejdere, for at håndtere tilbagevendende problemer og konflikter på nye måder og for at takle nye medarbejdertyper, udviklings- og kommunikationsopgaver. Hvad synes læserne.

Bogen beskriver en ledelsespraksis hvor den enkelte medarbejders personlige fortællinger inddrages i hverdagens samtaler og processer med henblik på at skabe bedre samarbejde, reelle forandringer og højere kvalitet i arbejdet. Forfatterne har taget udgangspunkt i deres egne erfaringer med at anvende det narrative perspektiv i ledelse af ressourcestærke og højt specialiserede medarbejdere inden for henholdsvis finans- og uddannelsessektoren samt IT- og crossmediaudvikling.

Bogen indledes med en introduktion af centrale begreber og metoder inden for narrativ praksis samt eksempler på, hvordan den narrative tilgang kan anvendes i forhold til ledelse. Derefter følger en række cases, der beskriver, hvordan narrative elementer kan implementeres i forhold til en bred vifte af arbejdssituationer i en leders hverdag, herunder afdelingsmøder, videndeling, innovationsprojekter, medarbejderudviklingssamtaler, konflikthåndtering, budgetprioritering, håndtering af kritik, afskedigelse og påtale m.fl. Alle kapitler er ledsaget af øvelser, der gør det let at komme i gang med at flette narrative elementer ind i det daglige arbejde.

Bogen er udkommet på Hans Reitzels Forlag maj 2013 | ISBN 978-87-412-5594-1
Tegninger af Jørn Nielsen | Creative Support
Vurderingseksemplar kan bestilles her
Se en smagsprøve på bogen