Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Vi tilbyder

Målgruppe for bogen
Bogens målgruppe er både nye og erfarne ledere, som deltager i kurser og efteruddannelse i ledelse med bl.a. et narrativt fokus. NB! Kursusledere kan bestille et vurderingseksemplar fra forlaget.

Fokus i bogen og vores arbejde
Vores fokus er på ledelse af mennesker, hvilket indebærer en konstant forholden sig til både irrationelle og rationelle handlinger. Lederens forståelse af de mange små hverdagshændelsers betydning gør det muligt at udøve mere meningsfuld ledelse. Vi tager derfor udgangspunkt i ledelse i de små situationer og samtaler i hverdagen i bestræbelsen på at udvikle, anerkende, skabe samarbejde og innovation samt undgå at potentielle konflikter vokser og bliver vanskelige at løse. Se indholdsfortegnelse her.

Book os som gæstelærer – oplægsholder – konsulent – facilitator
De tre forfattere deltager gerne som gæstelærere og oplægsholdere på uddannelser og konferencer eller for at uddybe bogens cases. Vi kan også kontaktes med henblik på tilrettelæggelse og facilitering af workshops for medarbejdere eller ledelsesgrupper.

Senest har vi fx medvirket som undervisere på KIOL (Kursus i Offentlig Ledelse, Metropol) med fokus på temaer som konflikt, innovation og kritik. Læs mere her.