Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Kontakt

Mette Trangbæk Hammer | mettetrangbaek.hammer@greve-gym.dk | mobil: 60 23 03 64

Henriette Moos | Moos Innovation | info@moosinnovation.dk | mobil: 41 12 01 41

Stig Geer Pedersen | sgd@topdanmark.dk | mobil: 26 70 94 98

Tegner Jørn Nielsen | Creative Support