Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Vi arbejder på en engelsk artikel

En narrativ tilgang til ledelse passer på mange måder godt i en dansk virksomhedskultur med flade hierarkier og stort medarbejderansvar i dagligdagen, men potentialet er langt større.

På opfordring fra flere sider tager vi handsken op og arbejder i den kommende tid på at få skrevet og udgivet en engelsksproget artikel med et par af vores cases fra bogen, så endnu flere – især udenfor landets grænser – får lyst til at afprøve hvordan narrative tilgange på forskellig vis kan berige ledelsesgerning, virksomhedskultur, innovationskraft, produktkvalitet og kundetilfredshed.

Hvis du sidder med gode kontakter til redaktører på internationale tidsskifter om ledelse, så send os meget gerne en mail – vi gi’r en bog;-D

Comments are closed.