Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Fyraftensmøde for IDA Lederforum om Narrativ ledelse

Den 3. marts 201 5 har Stig og Henriette fornøjelsen af, at introducere medlemmer fra Ingeniørforeningens Lederforum til Narrativ ledelse og hvordan den narrative praksis kan anvendes i hverdagens samtaler med fokus på konflikthåndtering. Læs mere om arrangementet.

“Narrativ ledelse har fokus på sprogets og samtalens betydning for motivation og relationer. Det er måske snarere undtagelsen end reglen, at mennesker følger mål og agerer rationelt, alene fordi vi opsætter rationelle mål. Selv med omhyggelige projektplaner og gennemtestede teknologier opstår der alligevel ofte fejl, forsinkelser og konflikter. At håndtere denne menneskelighed kræver mere end Excelark, Balanced Score Card og projektstyringsmodeller. Mange konflikter og løsninger opstår ofte i de små hændelser mellem medar­bejdere og ledere i hverdagen. Lederens for­ståelse af disse hverdagshændelsers betydning øger muligheden for at foregribe og mediere konflikter.

I dette møde  introduceres du til nogle af de centrale begreber i narrativ praksis (eksternalisering, domæner, kontekstmarkører), og du vil få præsenteret og afprøvet samtalemetoder og spørgsmålstyper, som du umiddelbart kan gå hjem og anvende i din egen ledelsespraksis.” 

Comments are closed.