Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

Anden læseranmeldelse

“Jeg har med glæde og spænding set frem til forsommerens udgivelse af denne vigtige bog, som blandt de første, med titlen “Narrativ ledelse” sætter fokus på styrken og gennemslagskraften ved den narrative metode og forholdemåde ift. at bedrive medrivende, vedkommende og motiverende ledelse på det moderne arbejdsmarked. Bogen er velskrevet og giver et godt overblik over metoder og værktøjer til at arbejde med den narrative metode, som især kan bruges af praktikere. Som aktionsforsker er det ligeledes en rigtig spændende inspirationskilde og jeg spår mange opslag til de mange overstregninger, jeg har lavet i den i min gennemlæsning”

Camilla Valbak-Andersen, Ph.D. Studerende, Center for dialog og Organisation, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet, september 2013

Comments are closed.