Narrativ ledelse

Forandring gennem spørgsmål og fortællinger

september 15, 2015
by admin
Kommentarer lukket til Flere fyraftensmøder hos IDA Lederforum

Flere fyraftensmøder hos IDA Lederforum

Den 26. november 2015 gentager Stig og Henriette fyraftensmødet for medlemmer fra Ingeniørforeningens Lederforum (IDA Lederforum Hovedstaden) med temaet Narrativ ledelse og giver ideer til hvordan den narrative praksis kan anvendes i hverdagens samtaler med fokus på konflikthåndtering og innovation. Læs mere om eventet hos IDA.

september 8, 2015
by admin
Kommentarer lukket til Vi arbejder på en engelsk artikel

Vi arbejder på en engelsk artikel

En narrativ tilgang til ledelse passer på mange måder godt i en dansk virksomhedskultur med flade hierarkier og stort medarbejderansvar i dagligdagen, men potentialet er langt større.

På opfordring fra flere sider tager vi handsken op og arbejder i den kommende tid på at få skrevet og udgivet en engelsksproget artikel med et par af vores cases fra bogen, så endnu flere – især udenfor landets grænser – får lyst til at afprøve hvordan narrative tilgange på forskellig vis kan berige ledelsesgerning, virksomhedskultur, innovationskraft, produktkvalitet og kundetilfredshed.

Hvis du sidder med gode kontakter til redaktører på internationale tidsskifter om ledelse, så send os meget gerne en mail – vi gi’r en bog;-D

februar 4, 2015
by Henriette Moos
Kommentarer lukket til Fyraftensmøde for IDA Lederforum om Narrativ ledelse

Fyraftensmøde for IDA Lederforum om Narrativ ledelse

Den 3. marts 201 5 har Stig og Henriette fornøjelsen af, at introducere medlemmer fra Ingeniørforeningens Lederforum til Narrativ ledelse og hvordan den narrative praksis kan anvendes i hverdagens samtaler med fokus på konflikthåndtering. Læs mere om arrangementet.

“Narrativ ledelse har fokus på sprogets og samtalens betydning for motivation og relationer. Det er måske snarere undtagelsen end reglen, at mennesker følger mål og agerer rationelt, alene fordi vi opsætter rationelle mål. Selv med omhyggelige projektplaner og gennemtestede teknologier opstår der alligevel ofte fejl, forsinkelser og konflikter. At håndtere denne menneskelighed kræver mere end Excelark, Balanced Score Card og projektstyringsmodeller. Mange konflikter og løsninger opstår ofte i de små hændelser mellem medar­bejdere og ledere i hverdagen. Lederens for­ståelse af disse hverdagshændelsers betydning øger muligheden for at foregribe og mediere konflikter.

I dette møde  introduceres du til nogle af de centrale begreber i narrativ praksis (eksternalisering, domæner, kontekstmarkører), og du vil få præsenteret og afprøvet samtalemetoder og spørgsmålstyper, som du umiddelbart kan gå hjem og anvende i din egen ledelsespraksis.” 

december 4, 2014
by Henriette Moos
Kommentarer lukket til Gæsteoplæg på Master i IT Ledelse, IT Universitetet

Gæsteoplæg på Master i IT Ledelse, IT Universitetet

Den 8. december er Henriette inviteret som gæsteforelæser på Master i IT Ledelse ved IT Universitetet om bl.a. Narrativ ledelse. Målgruppen er ledere med både personale- og produktansvar. Indenfor IT-udvikling er god kommunikation medarbejderne imellem og mellem ledere og medarbejdere ofte en mangelvare. Henriette tager udgangspunkt i et par IT cases fra sit eget virke og inddrager også de studerendes erfaringer i undervisningen med fokus på at forbedre samspillet mellem specialister, der arbejder mod et fælles mål.

marts 18, 2014
by admin
Kommentarer lukket til Narrativ praksis i New Media

Narrativ praksis i New Media

Henriette Moos har i efteråret 2013 og foråret 2014 udviklet og faciliteret en række workshops indenfor New Media / Transmedia området – både for kreative professionelle fra film-, spil- og musikbranchen og for private virksomheder som Arla og for medarbejdergrupper fra Københavns Kommune, der har skulle knække udfordringer med anvendelse af nye medier i kommunikation og borgerservice.

WP_20140205_001 WP_20140221_016 WP_20131128_005

Denne praksis er ikke altid eksplicit italesat overfor deltagerne, men effekten taler for sig selv: Deltagerne guides via små samtaleøvelser ind i en samtaleform, der fremmer nysgerrighed og innovativt samarbejde.Fælles for disse workshops har været en bestræbelse på at flette skræddersyede forløb af narrative praksis ind i programmet, så hver enkelt deltager har haft mulighed for at reflektere over egne erfaringer, ressourcer, ideer og motivationer – og i hvilken grad disse kan og ønskes anvendt i forhold til en konkret arbejdsrelateret udviklingsopgave – ofte udført i grupper.

december 10, 2013
by admin
Kommentarer lukket til Foredrag på Københavns Universitet

Foredrag på Københavns Universitet

Mette Trangbæk Hammer var i december 2013 inviteret af Reinhard Stelter til at holde oplægget Forandring gennem spørgsmål og fortællingerKøbenhavns Universitet under foredragsrækken “Coaching – forskning og praksis” om den narrative praksis i ledelse af ressourcestærke medarbejdere.

Der var stuvende fuldt med mere end 300 tilhørere fra hele landet. Mette fik ved denne lejlighed rig mulighed for flette sine mange erfaringer fra elitesportverdenen og ledelse af akademikere sammen til en inspirerende fortælling om moderne ledelse med både retning, ambitioner og rummelighed.

oktober 18, 2013
by admin
Kommentarer lukket til Narrative værktøjer til at styrke møderne

Narrative værktøjer til at styrke møderne

Den 18 oktober udgav Lederweb.dk en kort artikel af Henriette Moos baseret på bogen Narrativ ledelse. Temaet for artiklen var ‘Narrative værktøjer til at styrke møderne’

“Små, men bevidste ændringer af jeres møder kan skabe store forandringer i en medarbejdergruppe. Narrativitet kan ændre møderne fra at være en dødssyg ledermonolog til at styrke samarbejdet i afdelingen.”

Artiklen giver tips til hvordan du som leder kan arbejde med at gøre det ugentlige afdelingsmøde til et meningsfuldt og udbytterigt møde for alle medarbejdere.

Læs hele artiklen her.

oktober 10, 2013
by admin
Kommentarer lukket til Kursus for offentlige ledere (KIOL)

Kursus for offentlige ledere (KIOL)

Den  9. oktober havde Mette og Henriette fornøjelsen af at introducere nogle narrative øvelser fra bogen til et hold af offentlige ledere på det legendariske KIOL-kursus (udbydes af Metropol) i modulet ‘personligt lederskab’.

Vi havde valgt at fokusere på ‘mikro-niveauet’ i den narrative praksis, dvs. de enkelte samtaler i hverdagen med medarbejdere, lederkolleger, chefer og borgere. Typisk udsprunget af spørgsmål som: “Har du lige to minutter?” eller andre situationer hvor man ikke altid har mulighed for at forberede sig.

Temaerne for oplæg og øvelser var:

  • Konflikt: Hvad handler det her egentlig om?
  • Innovation: Hvordan skaber du innovation i den enkelte samtale?
  • Kritik: Hvordan modtager og håndterer du kritik?

Centralt i øvelserne stod narrative samtaleteknikker med fokus på Eksternalisering, Positionskort, Bevidning samt visualisering af det de tales om, mens der tales.

En fin debut med gode tilbagemeldinger – vi glæder os til flere af den slags opgaver.

september 16, 2013
by admin
Kommentarer lukket til Anden læseranmeldelse

Anden læseranmeldelse

“Jeg har med glæde og spænding set frem til forsommerens udgivelse af denne vigtige bog, som blandt de første, med titlen “Narrativ ledelse” sætter fokus på styrken og gennemslagskraften ved den narrative metode og forholdemåde ift. at bedrive medrivende, vedkommende og motiverende ledelse på det moderne arbejdsmarked. Bogen er velskrevet og giver et godt overblik over metoder og værktøjer til at arbejde med den narrative metode, som især kan bruges af praktikere. Som aktionsforsker er det ligeledes en rigtig spændende inspirationskilde og jeg spår mange opslag til de mange overstregninger, jeg har lavet i den i min gennemlæsning”

Camilla Valbak-Andersen, Ph.D. Studerende, Center for dialog og Organisation, Institut for kommunikation, Aalborg Universitet, september 2013

september 16, 2013
by admin
Kommentarer lukket til 3 narrative værktøjer der styrker MUS

3 narrative værktøjer der styrker MUS

De 13. september udgav Lederweb.dk en kort artikel af Mette Trangbæk Hammer baseret på bogen Narrativ ledelse. Temaet for artiklen var ‘3 narrative værktøjer der styrker MUS’.

“Udviklingshjul og skemaer, der skal udfyldes. MUS’en er en årlig udfordring for mange ledere. Få her et overblik over, hvordan du gør samtalen bedre med tre narrative værktøjer.”

Artiklen giver tips til hvordan du som leder kan arbejde med samtalens kontekst på forskellige måder og hvordan du kan komme fra problemhistorie til en ønskehistorie.

Læs hele artiklen her.